Język

System do zarządzania zamówieniami publicznymi - interface

 

Podczas każdego przetargu publicznego tworzonych jest wiele dokumentów zarówno po stronie wykonawców jak i instytucji. System e-zam ułatwia ich gromadzenie, szybki dostęp oraz definiowanie procesów obiegu dokumentów dostosowany do wewnętrznych procedur instytucji. Ponadto aplikacja daje możliwość tworzenia określonych dokumentów za pomocą odpowiednich formularzy, wykorzystywanych podczas przebiegu zamówień publicznych. Dokumenty wygenerowane w systemie wykorzystywane są w kolejnych etapach zamówień, co znacząco usprawnia i przyspiesza obsługę postępowań przetargowych.

 

Wybrane elementy  interface-u systemu zarządzania zamówieniami publicznymi, związane z tworzeniem dokumentów i ich obiegiem.

 

Panel edycji typu dokumentu w systemie zarządzania zamówieniami publicznymi Widok planu - lista pozycji z opcją grupowania
Widok listy typów dokumentów Widok listy wymaganych załączników w postępowaniu

 

Ważnym elementem każdego przetargu publicznego jest składanie i ocena ofert a następnie wyłonienie zwycięzcy. System e-zam usprawnia proces zbierania ofert i ich oceny. Dzięki wbudowanym mechanizmom określania kryteriów oceny ofert wystarczy jedno kliknięcie aby system przeliczył wszystkie załączone oferty i wyłonił najlepszą z nich.

 

Wybrane elementy interface-u systemu zamówień publicznych e-zam, prezentujące obsługę ofert.

 

System do zamówień publicznych - załączone oferty Kryteria oceny ofert w postępowaniu
Formularz otwarcia oferty

 

System do zarządzania zamówieniami publicznymi - e-zam w łatwy sposób pozwala konfigurować ustawienia i elementy wewnętrzne co daje bardzo dużą elastyczność integracji z wewnętrznymi strukturami, regulaminami oraz procesami w każdej instytucji. Ponadto dzięki wbudowanemu modułowi raportów ułatwi generowanie zestawień i statystyk.

 

Wybrane elementy interface-u systemu zamówień publicznych e-zam, prezentujące zmianę konfiguracji ustawień oraz raportowanie.

Ustawienia uprawnień Ustawienia - źródła finansowania
Widok listy użytkowników systemu Ustawienia kursu wymiany
Raporty - źródła finansowania