Język

System zamówień publicznych

 

Użytkownik korzysta z zasobów systemu zamówień publicznych ulokowanego na serwerach firmy. Dostęp do zasobów gwarantowany jest na poziomie 96% czasu pracy. Dane zgromadzone w systemie pozostają własnością klienta. Za korzystanie z systemu pobierany jest stały abonament. Dostępne są trzy rodzaje abonamentu:

  • miesięczny
  • kwartalny
  • roczny