Język

Na rynku IT nasza firma działa od 5 lat. Zebrane wcześniej doświadczenia z innych firm zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)  oraz tych ubiegających się o zamówienia publiczne, pozwoliły dostrzec mankamenty papierowego systemu oraz znaleźć rozwiązanie najbardziej uciążliwych problemów z nim związanych. Owocem tego jest internetowa platforma udostępniająca system do zarządzania zamówieniami publicznymi.