E-Z@M – Z pasją o przetargach

Zleć nam reprezentację przed KIO

Jeżeli uważasz, że Twój interes w uzyskaniu zamówienia publicznego został naruszony, zgodnie z Pzp przysługuje Ci środek ochrony prawnej w postaci odwołania wnoszonego do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli nie jesteś pewny jak to zrobić, zleć to profesjonalistom.

Mamy olbrzymie doświadczenie w reprezentowaniu Wykonawców i Zamawiających przed KIO

WYKONAWCO:

Broń swoich praw w przetargu!

  • Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, który promuje ofertę konkurencji?
  • Niesłusznie odrzucono Twoją ofertę z przetargu? 
  • Wygrał konkurent, którego oferta jest niezgodna z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia? 
  • Konkurencyjna oferta jest rażąco niska?
  • Wykonawca przedstawił nieprawdziwe informacje, dzięki czemu może wygrać?
  • A może odwołanie dotyczy Twojej oferty?

To tylko nieliczne z okoliczności, które uprawniają Cię do wniesienia odwołania!
Jeżeli odwołanie dotyczy Twojej oferty, broń się i przystąp do odwołania.

ZAMAWIAJĄCY:

Zadbaj o sprawne przeprowadzenie postępowania!

  • Prowadzisz postępowanie i zaskarżono postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia?
  • Dokonałeś wyboru najkorzystniejszej oferty, ale wobec tej czynności wniesiono odwołanie?
  • Odrzuciłeś ofertę wykonawcy, bo złożył bardzo lakoniczne wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny, ale on się z taką decyzją nie zgodził?
  • Zarzucono Ci inne błędy popełnione w trakcie zamówieniowej procedury? 

Wykonawcy mogą wnieść odwołanie od każdej Twojej czynności (lub zaniechania czynności jeśli byłeś do niej zobowiązany). Jeżeli jesteś pewien, że działałeś zgodnie z prawem, broń swoich decyzji!

Prześlij formularz, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą celem omówienia szczegółów i przedstawienia oferty.

Opisz w zwięzły sposób problem, który chcesz poruszyć w Odwołaniu. Przekaż istotne informacje, które mogą mieć wpływ na udzielnie odpowiedzi. W przypadku wątpliwości nasz Trener skontaktuje się z Tobą. Przedstawi również wstępną wycenę.