E-Z@M – Z pasją o przetargach

PUBLIKACJE AUTORÓW E-Z@M:

Martyna Lubieniecka – Publikacje w Monitorze Zamówień Publicznych – https://www.monitor-zamowien.pl

 1. Obligatoryjne podstawy wykluczenia” – Temat numeru, 9 grudnia 2020 / NR 188 (Grudzień 2020)
 2. Doświadczenie z konsorcjum” – Martyna Lubieniecka , Małgorzata Jodłowska – Jak wygrać przetarg, 22 czerwca 2020 / NR 184 (Czerwiec 2020)
 3. Kary umowne w zamówieniach publicznych – Miarkowanie kar” – Martyna Lubieniecka , Andrzej Stankiewicz – Temat numeru, 12 kwietnia 2019 / NR 173 (Kwiecień 2019)
 4. Umowa jako gwarant bezpieczeństwa finansowego” – Jak wygrać przetarg, 12 lutego 2019 / NR 171 (Luty 2019)

Marcin Kalmus – Publikacje w Monitorze Zamówień Publicznych – https://www.monitor-zamowien.pl

 1. Regulamin pracy komisji przetargowej” 
 2. Komisja przetargowa w nowym Pzp” – Jak udzielać zamówień, Otwarty dostęp, 9 grudnia 2020 / NR 188 (Grudzień 2020)
 3. Dochodzenie kar umownych” – COVID-19 – Jak udzielać zamówień, 22 czerwca 2020 / NR 184 (Czerwiec 2020)
 4. Zasady prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne”  – Otwarty dostęp , COVID-19 – Jak udzielać zamówień, 22 czerwca 2020 / NR 184 (Czerwiec 2020)
 5. Wyjaśnienia treści SWZ w nowym Pzp” – Temat numeru , Otwarty dostęp, 9 marca 2020 / NR 182 (Marzec 2020)
 6. Wadium nadal zabezpiecza ofertę – ale nieobowiązkowo” – Otwarty dostęp , Analiza nowego Pzp, 3 grudnia 2019 / NR 180 (Grudzień 2019)
 7. Czy czynności podejmowane przed zawarciem umowy podlegają zaskarżeniu?” – Jak wygrać przetarg, 9 maja 2019 / NR 174 (Maj 2019)
 8. Jak przeprowadzić otwarcie elektronicznych ofert” – Gorąca linia, 19 listopada 2018 / NR 168 (Listopad 2018)
 9. Obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia” – Jak udzielać zamówień, 19 listopada 2018 / NR 168 (Listopad 2018)