E-Z@M – Z pasją o przetargach

Tekst ujednolicony PZP 2021

PZP 2021 tekst ujednolicony

1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Ponad roczny okres vacatio legis pozwolił uczestnikom rynku zamówień publicznych na dokonanie analizy wprowadzanych przepisów i zgłoszenie uwag.

Ustawodawca dostrzegł i uwzględnił wiele ze zgłoszonych wniosków, w efekcie w dn. 27 listopada 2021 r. uchwalono Ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Na dzień publikacji wpisu ustawa została po rozpatrzeniu przez Senat (nie wniesiono poprawek) skierowana do podpisu Prezydenta.

 Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas tekstem ujednoliconym Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – stan na dzień 27.11.2020 r. 

 

Marcin Kalmus

Autor:

Marcin Kalmus – Praktyk, Konsultant ds. zamówień publicznych

m.kalmus@e-zam.pl