Konsorcjum – Wzór oświadczenia o podziale zadań z art. 117 ust. 4 Pzp

e-zam konsorcjum oswiadczenie wzór

Edytowalny wzór oświadczenia o podziale  zadań wykonywanych przez konsorcjantów, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp W związku z dużą ilością próśb o udostępnienie edytowalnego wzoru oświadczenia, o …

Konsorcjum – Wzór oświadczenia o podziale zadań z art. 117 ust. 4 Pzp Read More »