Zmiany w konsorcjum – Nowe Pzp

e-zam konsorcjum

Czy wiecie, jak zmieniły się przepisy dotyczące Konsorcjum? Zgodnie z art. 117 ust.4 ustawy Pzp Konsorcjanci będą musieli składać oświadczenie o podziale obowiązków. Oświadczenie to, konsorcjanci muszą składać wraz z …

Zmiany w konsorcjum – Nowe Pzp Read More »