E-Z@M – Z pasją o przetargach

Zmiany w konsorcjum – Nowe Pzp

e-zam konsorcjum

Czy wiecie, jak zmieniły się przepisy dotyczące Konsorcjum?

Zgodnie z art. 117 ust.4 ustawy Pzp Konsorcjanci będą musieli składać oświadczenie o podziale obowiązków.

Oświadczenie to, konsorcjanci muszą składać wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Czy Waszym zdaniem jest to dokument, który można uzupełnić? Naszym tak 😊

Można do niego zastosować procedurę naprawczą z art. 128 ust.1 Pzp.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat Konsorcjum w nowym Pzp polecamy publikację Martyny Lubienieckiej w Przetargach publicznych.

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia” – Przetargi Publiczne – 31-12-2020

Dla spragnionych wiedzy na temat Konsorcjum odsyłamy do kolejnej publikacji na temat doświadczenia Konsorcjum. Doświadczenie Konsorcjum z perspektywy nowej ustawy to także temat, który wymaga głębszego rozważenia.

Doświadczenie z konsorcjum” – Monitor Zamówień Publicznych – 22 czerwca 2020 NR 184 (Czerwiec 2020)

Marcin Kalmus

Autor:

Marcin Kalmus – Praktyk, Konsultant ds. zamówień publicznych

m.kalmus@e-zam.pl

+48 514-126-966